Seaside Golf Tours Logo

Conway Golf Club

Conway Golf Club är en mycket bra linksbana i närheten av Llandudno, och 2020 kommer de vara värd för Curtis Cup!

Fakta om Conway

Conway Golf Club bildades 1890 men tyvärr förstördes nästan hela banan under de två världskrigen. Lokalbefolkningen gick dock ihop med kommunen och byggde dels en tunnel för trafiken, samt planerade gräs, gjorde ordning bunkarna etc så att klubben efter ett par år var minst lika bra som innan! Curtis Cup kommer att hållas här 2020 och det är ett bevis på hur långt Conway har kommit, och hur många som har upptäckt hur bra denna bana är. Flera av hålen är imponerande bra, många slingrar sig runt kusten, och speciellt de sista golfhålen kräver noggrann planering, ruffen är riktigt tjock och det blir lätt att man får plocka fram en boll till ur bagen!

Conway